• POMPA SPERKATESE
  POMPA SPERKATESE TE TE GJITHA TIPEVE/TO ALL TYPES
 • LAMBORGHINI
  LAMBORGHINI TASHME NE POGONI
 • Pogoni Traktor
  Pogoni Traktor Same Frutteto 75 Natural
 • Pogoni
  Pogoni Traktore per te gjithe qe kerkojne cilesi / Tractors for all who wants quality..
 • Quality
  Quality Cilesi, shpejtesi, korrektesi! / Quality, speed, correctness!
 • Service
  Service Sherbime per makineri bujqesore / Services for agricultural machine
 • Spare Parts
  Spare Parts Per te gjitha llojet / For all kinds

                                                Welcome To Pogoni Traktor

Tractor-Same
Same
Pjese kembimi (1)Spare parts
servis1Servises