(Shqip) Mbulim me RRJETA ANTIBRESHER

POGONI SH.P.K merr persiper projektimin dhe zbatimin e tij.Duke ju ofruar nje produkt te perfunduar.Ju na jepni permasat dhe planvendosjen e siperfaqes se mbjelle ne e mbulojme ate me koston me te ulet dhe cilesine me te larte.