Goma për Traktorë

goma (1)

Goma te para dhe te pasme, per traktora menje dhe dy diferenciale, si dhe per piruna